Privacy verklaring

Search

PRIVACYVERKLARING

Les Yeux De Francoise respecteert de privacy van alle gegevens van haar leden
en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die ze heeft, vertrouwelijk wordt behandeld.

LYDF kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
uw voor en achternaam, uw adresgegevens, uw telefoonnummer, uw e-mailadres.

LYDF verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u te kunnen nemen en u te informeren over haar werking en verspreiden van de nieuwsbrief.

LYDF bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om doelen te realiseren,
waarvoor uw gegevens worden verzameld.

LYDF verstrekt uw persoonsgegevens nooit aan derden, tenzij om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar contact@lesyeuxdefrancoise.be

Bestuursleden van LYDF hebben inzicht in alle gegevens voor de goede werking van het bestuur.

LYDF beschermt uw gegevens met passende maatregelen om misbruik te voorkomen. Indien u daarover meer informatie wenst kan u terug contact opnemen met LYDF op bovenstaande e-mailadres.

Account

Home
Aanbod
Inschrijven
Blog
Contact